alfaguilar

alfaguilar

平面设计 - 插画 - 动画 - 创意写作 - 标签与包装设计

Santa Cruz, 智利

67 岁

创意积分:

0

Not in the leaderboard

荣获的奖励:1

接受的作品:1

参与的比赛:16

  • 获奖的比赛 (1)
  • 参与过的比赛 (1)
  • World Press Freedom Day
  • World Press Freedom Day
自2012年以来成为会员