crazydylus

crazydylus

平面设计 - 视频 - 插画 - 动画 - 标签与包装设计 - 剧本写作

Bandung Barat, 印度尼西亚

33 岁

创意积分:

2,500

排行榜位置:

荣获的奖励:1

接受的作品:26

参与的比赛:308

接受的答案:21

回答的问题:21

 • 获奖的比赛 (1)
 • 参与过的比赛 (25)
 • 保密的品牌
 • 保密的品牌
 • trinamiX
 • Oral-B
 • 保密的品牌
 • Vicks
 • 保密的品牌
 • 保密的品牌
 • Close Up
 • Nestle
 • Unilever
 • Unilever
 • Lenor
 • Lay's
 • Tip Top
 • Shionogi
 • Coca-Cola
 • 保密的品牌
 • 保密的品牌
 • AIA
 • Zest
 • 保密的品牌
 • 保密的品牌
 • Milner
 • 保密的品牌
 • 保密的品牌

Designer, Musician, Illustrator, and Audio Video Enthusiast.

自2013年以来成为会员