guirsch69

guirsch69

平面设计 - 视频 - 插画 - 创意写作 - 标签与包装设计

法国

40 岁

创意积分:

0

Not in the leaderboard

荣获的奖励:1

接受的作品:6

参与的比赛:30

  • 获奖的比赛 (1)
  • 参与过的比赛 (5)
  • World Press Freedom Day
  • 保密的品牌
  • NESCAFÉ
  • Danone
  • World Press Freedom Day
  • 保密的品牌

Hello wassup in da hood?

自2008年以来成为会员