jordonez

jordonez

平面设计 - 视频 - 插画 - 动画 - 创意写作 - 标签与包装设计 - 摄影 - 剧本写作

Guatemala, 危地马拉

42 岁

创意积分:

35,640

Not in the leaderboard

现在正忙于2 个比赛

荣获的奖励:3

接受的作品:12

参与的比赛:34

接受的答案:1

回答的问题:1

  • 获奖的比赛 (3)
  • 参与过的比赛 (5)
  • 保密的品牌
  • SeeMe Beauty
  • Pampers
  • 保密的品牌
  • Président
  • SeeMe Beauty
  • Pampers
  • Febreze
自2019年以来成为会员